ثبت شکایات

کلیه کاربران سایت در صورت وجود اشکال و نارضایتی از خدمات ارائه شده می توانند شکایت خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس؛ info@agrib2b.net مطرح نمایند. بانک اطلاعات صنعت کشاورزی و باغبانی ،دام و طیور ،آبزیان ودیگر صنایع وابسته در سریعترین زمان ممکن به موارد ارجاع شده رسیدگی و در صورت لزوم پاسخ مربوطه را ارائه می کند. همچنین کاربران عزیز می توانند موارد فوق را بصورت حضوری در دفتر مرکزی انجمن طبق آدرس مندرج در صفحه اصلی سایت مطرح و پیگیری نمایند.