اخبار

گزیده متوسط فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

گزیده متوسط فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
ظهر امروز مرکز آمار ایران، گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری را اعلام کرد که به‌دنبال آن محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های دامی و خدمات کشاورزی به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز در بخش غلات، فروش گندم دارای رشد بیش از هشت درصدی بوده است؛ به‌طوری‌که در فصل تابستان سال جاری، قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال بوده است. استان یزد با ۱۳ هزار و ۲۸۹ ریال بیشترین و استان قزوین با ۱۰ هزار و ۵۵۱ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۱۲ هزار و ۶۳۷ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۱۲ هزار و ۳۳۴ ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ افزایشی معادل ۸,۳۶ درصد داشته است.
همچنین درباره جو، قیمت فروش یک کیلوگرم در کل کشور هشت‌هزار و ۲۸۶ ریال بوده است. استان تهران با ۱۱ هزار و ۶۲۱ ریال بیشترین و استان قزوین با هفت‌هزار و ۲۱۳ ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ معادل ۴,۲۹ درصد کاهش داشته است.
درباره محصول شلتوک، قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور ۳۳ هزار و ۸۸۸ ریال بوده است. استان مازندران با ۳۴ هزار و ۷۸۹ ریال بیشترین و استان گلستان با ۳۱ هزار و ۸۰۶ ریال کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول ۲۶,۶۴ درصد انسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایش داشته است.
طبق این گزارش، در بخش حبوبات، قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۴۲ هزار و ۸۷۱ ریال بوده است که استان اردبیل با ۵۳ هزار و ۴۵۳ ریال بیشترین و استان ایلام با ۳۳ هزار و ۶۰۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایشی معادل ۵۰,۳۵ درصد داشته است.
همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۴۶ هزار و ۵۶۰ ریال رسید که استان کردستان با ۶۲ هزار و ۶۰۰ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ۳۳ هزار و ۱۰۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۲۱ درصد افزایش داشته است.
طبق منبع موثق مرکز آمار ایران، درباره محصولات جالیزی قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور چهارهزار و ۲۵۱ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با هشت‌هزار و ۱۴ ریال بیشترین و استان همدان با دوهزار و ۹۵۷ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ افزایشی معادل ۷۵,۸۰ درصد داشته است.
همچنین، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور هفت‌هزار و ۸۵۹ ریال بوده است. استان‌های گیلان با ۱۵ هزار و ۶۱۴ ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و ۹۵۶ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ با افزایش ۴۵,۳۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
در تابستان سال جاری، قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم ۹ هزار و ۹۱۳ ریال رسید. استان سمنان با ۱۸ هزار و ۴۰۱ ریال بیشترین و استان خوزستان با پنج‌هزار و ۹۶۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به تابستان ۹۴ کاهشی معادل ۴,۱۷ درصد داشته است.
همچنین در بخش سبزیجات، قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور سه‌هزار و ۵۹۲ ریال بوده است. استان مازندران با ۹ هزار و ۹۸۹ ریال بیشترین و استان همدان با سه‌هزار و ۲۴۸ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۴۲,۲۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور سه‌هزار و ۵۸۰ ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴ هزار و ۹۸۶ ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان همدان با دوهزار و ۹۲۲ ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۷,۴۳ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است، قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور پنج‌هزار و ۲۸۰ ریال بوده است. استان گیلان با ۱۷ هزار و ۷۴۳ ریال بالاترین و استان لرستان با دوهزار و ۵۵۰ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۲۴,۰۸ درصد کاهش داشته است.
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور پنج‌هزار و ۸۴۴ ریال بوده است. استان گیلان با ۲۳ هزار و ۴۸۵ ریال بالاترین قیمت و استان مرکزی با سه‌هزار و ۹۱۸ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۳۵,۵۴ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش در بخش میوه‌ها، قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۱ هزار و ۵۹۸ ریال بوده است. استان ایلام با ۳۴ هزار و ۶۰۱ ریال بیشترین و استان زنجان با ۱۱ هزار و ۶۴۷ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۹,۶۸ درصد کاهش داشته است.
قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور ۴۳ هزار و ۴۵ ریال بوده است. استان یزد با ۶۰ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ۲۲ هزار و ۸۵۴ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ کاهشی معادل ۱۰,۷۰ درصد داشته است.
یادآور می شود، قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور ۲۹ هزار و ۴۹۷ ریال بوده است. بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور به ترتیب ۴۳ هزار و ۳۳۳ و ۲۵ هزار و ۳۲۹ ریال بوده است که به ترتیب به استان‌های یزد و اردبیل تعلق داشته است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۶,۸۴ درصد افزایش داشته است.
در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۳۰ هزار و ۱۱۶ ریال بوده است. استان قم با ۳۹ هزار و ۱۵۳ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ۱۹ هزار و ۳۳۳ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به تابستان ۹۴ با افزایش ۶,۵۹ درصدی روبه‌رو بوده است.
یادآور می‌شود، قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۱۸ هزار و ۸۲۰ ریال بوده است. استان سمنان با ۳۲ هزار و ۶۲۱ ریال و اسان لرستان با هشت‌هزار ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۰,۷۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان ۱۳۹۵ در کل کشور ۹ هزار و ۶۹۷ ریال بوده است. استان ایلام با ۲۹ هزار و ۸۳۷ ریال و استان مرکزی با هفت‌هزار و ۲۳۴ ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۰,۵۱ درصد کاهش داشته است.
طبق این گزارش اما در بخش محصولات علوفه‌ای، در فصل تابستان ۱۳۹۵ قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور یک‌هزار و ۵۹۲ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با پنج‌هزار و ۳۹۰ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ۵۲۷ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۴۲,۳۴ درصد کاهش داشته است.
قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور هفت‌هزار و ۲۲۰ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳ هزار و ۵۹۷ ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و ۵۱۳ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۰,۳۱ درصد کاهش داشته است.
در بخش دام و فرآورده‌های دامی، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به‌صورت زنده در کل کشور ۱۱۷ هزار و ۹۶۸ ریال بوده است. استان کرمان با ۱۴۸ هزار و ۴۸ ریال بالاترین و استان زنجان با ۱۰۸ هزار و ۴۳ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را درکل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۰,۲۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرورای به‌صورت زنده در کل کشور ۱۱۳ هزار و ۹۰ ریال بوده است. استان کرمان با ۱۴۰ هزار و ۱۲۵ ریال بیشترین و استان سمنان با ۱۰۲ هزار و ۶۲۳ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. متوسط قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ تغییر محسوسی نداشته است. اما قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به‌صورت چرخ‌نکرده در کل کشور ۳۵ هزار و ۶۶۱ ریال بوده است که نسبت به تابستان ۹۴ افزایشی برابر ۲۶,۸۷ درصد داشته است. استان تهران با ۴۹ هزار و ۲۹۶ ریال بالاترین و استان کردستان با ۱۴ هزار و ۵۰۱ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.
همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ۱۱ هزار و ۱۰۰ ریال بوده است که نسبت به تابستان ۹۴ با افزایشی معادل ۵,۸۳ درصد روبه‌رو بوده است. استان بوشهر با ۲۳ هزار و ۲۸۸ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ۹ هزار و ۲۰۵ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.
طبق این گزارش، قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته‌نشده) در کل کشور ۲۶ هزار و ۲۱۸ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۲۸ هزار و ۴۸۳ ریال و استان قم با هفت‌هزار و ۱۸۴ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان قبل ۱۷,۱۸ درصد افزایش داشته است.
اما در بخش خدمات کشاورزی در تابستان ۱۳۹۵ هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۸۴ ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با سه میلیون و ۱۸ هزار و ۴۵۴ ریال و استان گلستان با ۵۹۴ هزار و ۲۷۷ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۱۱,۱۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین، هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۹۹۷ هزار و ۱۴۴ ریال بوده است. استان مازندران با دو میلیون و ۸۲۲ هزار و ۲۳۴ ریال و استان بوشهر با ۶۲۵ هزار و ۳۱۲ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۲,۵۸ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است، هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۷۴۸ هزار و ۱۲۳ ریال بوده است. استان گلستان با ۷۶۲ هزار و ۸۷۱ ریال و استان خراسان شمالی با ۴۶۵ هزار و ۱۶۹ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۲۲,۴۶ درصد افزایش داشته است.
اما در بخش خدمات نیروی انسانی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ۴۹۶ هزار و ۶۸۸ ریال بوده است. استان گلان با ۶۶۴ هزار و ۷۸۹ ریال و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹۴ هزار و ۶۹۶۳ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد ار در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۳,۱۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین، در تابستان ۱۳۹۵ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ۳۱۷ هزار و ۲۷۰ ریال بوده است. استان اردبیل با ۷۷۷ هزار و ۷۷۸ ریال و استان خراسان جنوبی با ۲۲۳ هزار و ۷۵۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط این دستمزد نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۰,۸۳ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است، در تابستان ۱۳۹۵ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۵۷۳ هزار و ۶۵۰ ریال بوده است. استان گیلان با ۹۰۸ هزار و ۶۳۱ ریال بالاترین و استان گلستان با ۳۰۰ هزار و ۴۷۴ ریال پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. به‌طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۶,۳۲ درصد کاهش داشته و دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار مرد در کل کشور ۴۷۴ هزار و ۷۷۵ ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با ۶۰۹ هزار و ۴۳۴ ریال و استان خوزستان با ۲۶۹ هزار و ۲۳۱ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان ۹۴ معادل ۶.۳۱ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است، در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ۳۳۸ هزار و ۷۵ ریال بوده است. استان آذربایجان غربی با ۵۴۳ هزار و ۴۲۷ ریال و استان گلستان با ۲۱۹ هزار و ۳۲۵ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. این دستمزد به‌طور متوسط نسبت به تباستان ۹۴ معادل ۱۵,۴۲ درصد افزایش داشته است.
۱۹ آذر ۱۳۹۵ ۲۱:۱۳
روزنامه ایانا |
تعداد بازدید : ۴۷۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید