تماس با ما

 

آدرس

  فارس - جهرم-  خیابان حرـ کوچه حر۷ـ فرعی اول سمت چپ

   تلفن

 

071-54263616        

  

 فکس

 071-54261292

 ایمیل

 

info@agrib2b.net

 اس ام اس

 

 30008800660248

    تلگرام 


telegram.me/agrib2b

agrib2b@                                                           

 موبایل
 

 09173925220

09173913617

09120209800