محصولات

کود پتاس مایع گروتک

کود پتاس مایع گروتک

ترکیبات: پتاسیم : 52 % اسید آمینه آزاد : 5 % خواص: 1. حاوی مقدار بالایی از پتاسیم همراه با اسید آمینه جهت جذب بهتر می باشد.  2. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی مانند : سرما-گرما-و آفتاب سوختگی  3. تنظیم متابولیسم گیاه و افزایش جهش رشدی در بافتهای جوان  4. قابلیت مصرف به صورت محلولپاشی ومصرف خاکی  5. قابلیت اختلاط با کلیه سموم و کودهای شیمیایی  6. بهبود خواص کمی وکیفی ورنگ گیری در میوه می شود.  7. باعث افزایش رشد میوه و بهبود طعم و مزه در میوه ها می شود.  8. کاهش ترکیدگی میوه بر اثر کمبود پتاس
کود 18-18-24

کود 18-18-24

ترکیبات: ازت : 24 % پتاس : 42 % فسفات : 18 % عناصر میکرو شامل: آهن ، روی ، منگنز ، مس درحد تعادل خواص: 1. جذب سریع توسط گیاه  2. مصرف آسان از طریق سیستم آبیاری قطره ای و یا محلول پاشی  3. برطرف کننده سریع عناصر ازت و فسفر و پتاس (عناصر غذایی) در زمان گلدهی و محرک رشد رویشی
کود 20-20-20 گروتک

کود 20-20-20 گروتک

ترکیبات: ازت : 20% پتاس : 20% فسفات : 20% عناصر میکرو شامل: آهن ، روی ، منگنز مس : در حد تعادل خواص: 1. جذب سریع توسط گیاه  2. مصرف آسان ازطریق سیستم آبیاری قطــره ای و یا محلول پاشی  3. برطرف کننده سریع عناصر ازت و فسفــــر و پتاس (عناصر غذایی)در زمان گلدهی و محرک رشد رویشی
کود فرتی روس

کود فرتی روس

ترکیبات: پتاس K2O : 25 % فسفات P2O5 : 13 % گوگرد S : 11 % کلسیم Ca : 2 % آهن Fe : 1 % خواص: این کود گرانوله و به صورت آهسته رهش می باشد و عناصر را به آهستگی آزاد و تحت اختیار گیاه قرار می دهد.  1. متعادل کردن میزان پتاسیم و فسفات خاک جهت جذب بهتر توسط ریشه و افزایش گلدهی  2. به واسطه داشتن گوگرد در ترکیب خود باعث ضدعفونی خاک می شود.  3. وجود گوگرد در ترکیب این کود باعث کاهش PH خاک و جذب بهتر سایر عناصر موجود در خاک می شود.
کود 35-5-20 گروتک

کود 35-5-20 گروتک

ترکیبات: ازت : 20 % فسفات : 5 % + سایر میکروالمنتها پتاس : 35 % خواص: 1. جذب سریع توسط گیاه  2. مؤثر در رشد رویشی و درشتی میوه  3. افزایش جهش رشدی در گیاهان  4. افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
کود 30-5-15 گروتک

کود 30-5-15 گروتک

ترکیبات: ازت : 15 % فسفات : 5 % + سایر میکروالمنتها پتاس : 30 % خواص: 1. جذب سریع توسط گیاه  2. مؤثر در رشد رویشی و درشتی میوه  3. افزایش جهش رشدی در گیاهان  4. افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
کود نیترات پتاسیم گروتک 46-0-13

کود نیترات پتاسیم گروتک 46-0-13

ترکیبات: ازت نیتراته : 13 % پتاس K2O : 46 % خواص: 1. 100 درصد محلول در آب  2. قابل استفـــــاده در کلیه سیستم های آبیـــــــاری  3. با قابلیت محلول پاشی و مصـــرف از طریق خاک  4. بدون کلر  5. قابل استفاده در باغات و مزارعی که درصد گوگرد در آب و یا خاک آن ها بالاست و از کودهای سولفاته نمی توانند استفاده کنند.  6.تحریک کننده ی رشد جوانه انتهایی و رشد میوه و رنگ آوری محصولات
کود 36-12-12 گروتک

کود 36-12-12 گروتک

ترکیبات: ازت : 12 % پتاس : 36 % فسفات : 12 % سایر میکروالنتها خواص: 1. جذب سریع توسط گیاه  2. به دلیل بالا بودن میزان پتاس در درشت شدن میوه مؤثر است.  3. افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی مانند گرما  4. افزایش مقاومت گیاه در برابر آفتاب سوختگی  5. افزایش جهش رشدی شاخه ها
کود مونوپتاسیم فسفات 34-52-0

کود مونوپتاسیم فسفات 34-52-0

ترکیبات: پتاسیــم : K2O 34 % فسفات : P2O5 52 % خواص: 1. برطرف کننده کمبود عناصر فسفر و پتاسیم به صورت سریع در خاک  2. مصـرف راحــت و کم هــزیــنه از طـــریق سیـــسـتم آبیاری قـــطره ای  3. به واسـطه ی فرمــولاسیون خــود به راحــتی جــذب گـیاه می شود.
سولفات پتاسیم گروتک

سولفات پتاسیم گروتک

ترکیبات: K2O پتاس : 52 % SO3 سولفیت : 46 % خواص: 1. به دلیل خاصیت اسیدی این کود مناسب جهت مصرف در خاک های قلیایی می باشد.  2. حلالیت کامل در آب  3. قابلیت استفاده از طریق سیستم آبیاری قطره ای  4. در خاک های شور نیز قابل مصرف است.
MZ دفاندر

MZ دفاندر

ترکیبات: روی : 5 % همراه با آمینواسیدها منگنز : 3 % خواص: 1. تهیه شده از مواد آلی و عناصر آن به صورت کلاته می باشد.  2. قابلیت اختلاط با کلیه سموم بخصوص کنه کش ها که باعث افزایش اثر آن ها می شود.  3. جهت برطرف شدن کمبود روی و منگنز در کلیه ی گیاهان زراعی و باغی قابل مصرف است.  4. هم به صورت محلول پاشی و هم در سیستم آبیاری قطره ای قابل مصرف است. نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف مرکبات در طول فصل رشد همزمان با رشد جوانه های برگ و بعد از ریزش گلبرگ ها و همچنین همزمان با رشد رویش در پائیز محلول پاشی 5/1 – 5/2 در هزار محصولات زراعی در طول فصل رشد قبل و بعد از گلدهی 5/1 – ...
روی 43% گروتک

روی 43% گروتک

ترکیبات: 43 % اکسید روی ZnO 42 % سولفیت So3 خواص: 1. قابلیت حل بسیار خوب  2. قابلیت محلول پاشی و مصرف از طریق سیستم های آبیاری قطره ای  3. مناسب جهت مصرف در خاک های آهکی با قابلیت جذب بالا  4. بدون کلر  5. ماندگار در PH بین 9-3 نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف مرکبات همزمان با هر جهش رشدی در طول فصل رشد بین 30 – 200 گرم بسته به سن درختان مزارع صیفی و سبزی قبل از گلدهی و ادامه فصل رشد در صورت نیاز 5 کیلوگرم در هکتار انگور قبل از گلدهی 10 – 25 کیلوگرم در هکتار
کود منگنز 32% گروتک

کود منگنز 32% گروتک

رکیبات: منگنز : MN 32 % سولفیت : SO 47 % خواص: 1. قابلیت جدب بسیار خوب در خاکهای مختلف حتی آهکی  2. قابلیت محلولپاشی ومصرف در سیستم آبیاری قطره ای  3. بدون کلر  4. با قابلیت حل شدن بالا در آب  5. برطرف کننده قوی کمبود منگنز در کلیه محصولات کشاورزی
کود نیترات کلسیم گروتک

کود نیترات کلسیم گروتک

ترکیبات: ازت نیتراته : 16% اکسید کلسیم : 26% خواص: 1. قابلیت محلول پاشی ومصرف در سیستم آبیاری قطره ای  2. کاملا محلول در آب  3. برطرف کننده کمبود کلسیم در کلیه محصولات کشاورزی  4. به واسطه داشتن ازت در ترکیب خود دارای جذب بالاتری حتی در خاکهای آهکی می باشد. 5. کاهش ریزش گل ومیوه  6. محکم کردن بافت میوه وشاخه ها  7. بالابردن خاصیت انبــــــار داری میوه  8. کاهش ترکیدگی میوه وشکستن شاخه ها نوع گیاه زمان مصرف میزان مصرف مرکبات در بهار قبل ازفندق شدن میوه ها وپاییز همزمان بارشد پاییزه بین 50 – 150 گرم برای هر درخت گوجه فرنگی وصیفیجات همزمان با رشد می...
کود آهن آیرون تک

کود آهن آیرون تک

ترکیبات: 6 % آهن به صورت کلات EDDHA ارتوارتو : 48 % باند شده با پتاسیم خواص: 1.در Ph بین 3-11 و در خاک های آهکی به خوبی جذب می شود.  2. ماندگاری طولانی در خاک نسبت به سایر کودهای مشابه.
کود آهن سیترو فر

کود آهن سیترو فر

توضیحات: شامل 6% آهن به صورت کلات EDDHA با ارتوارتو 8/4% و ماندگاری طولانی در خاکهای آهکی در PH  بین 2 تا 11 به خوبی جذب می شود.  100 درصد محلول در آب و با قابلیت اَیستم آبیاری قطره 
آنتی فراست

آنتی فراست

خواص: 1. برطرف کننده ی قوی کمبود روی در گیاهان  2. افزایش مقاومت گیاهان به سرما در اثر تولید الکل آلی در گیاه  3. افزایش گلدهی و در نتیجه افزایش محصول  4. قابلیت جذب حتی در خاک های آهکی و شور  5. افزایش مقاومت گل و میوه در برابر ریز
کود آلگالیو

کود آلگالیو

ترکیبات: عصاره جلبک دریایی : 15 % روی : 2/0 % فسفر : 7 % مس : 1/0 % پتاس : 10 % مولیبدن : 05/0 % منگنز : 2/0 % بر : 15/0 % اسیدهای آمینه هورمون ها (آسین – جیبرالین – سایتوکنین) خواص: 1. فعال کننده رشد رویشی و تولید گل میوه  2. افزایش رشد میوه  3. ضدتنش و استرس های محیطی و مقاومت در برابر تنش های ناشی از مصرف سموم  4. قابلیت محلول پاشی و مصرف در خاک  5. افزایش خواص کمی و کیفی میوه  6. افزایش میوه در سال ها کم بازده تذکر:  با مواد حاوی کلسیم و منیزیم مخلوط نگردد.
کود مرغی چیکن تک

کود مرغی چیکن تک

رکیبات: مواد ارگانیک : 75 % پتاس : 6 % فسفر : 3 % کلسیم : 3 % سولفور : 10 % ازت : 4 % + سایر میکرو المنتها اعم از آهن –روی-منگنز-مس-مولیبدن خواص: 1.ساخته شده از مواد کاملا ارگانیک همراه با عناصر ماکرو ومیکرو فاقد بذر علفهای هرز وتخم آفات وبیماریها  2. در باغات ومزارع قابل استفاده است  3. 5-6 : PH  4.نسبت کربن به ازت 8/1  5. تغذیه ارگانیک وبه تدریج درختان در طول دوره خواب درختان
ویگورال مول اصلاح کننده خاک

ویگورال مول اصلاح کننده خاک

خواص:   1. اصلاح کننده خاک از نظر شیمیایی و فیزیکی و مکمل کود حیوانی  2. افزایش دهنده ی فعالیت میکروارگانیسم های خاک  3. کاهش PH خاک و در نتیجه آزاد شدن بهتر عناصر غذایی خاک و جذب بهتر توسط گیاه  4. افزایش رشد ریشه و شاخه ها و در نتیجه افزایش محصول در گیاهان  5. کاهش اثرات شــــوری خاک و آب بر روی گیاهــــان  6. باز شدن تدریجی بافت خاک بخصوص در خاک های سنگین (ایجاد تخلخل)  7. افزایش مواد آلی خاک و جلوگیری از تثبیت عناصر غذایی در خاک  8. 100 درصد ارگانیک و قابل استفاده در کلیه سیستم های آبیاری. ...
نرم افزار مدیریت پروژه آدریان

نرم افزار مدیریت پروژه آدریان

اگر شما یک پروژه کوچک را مدیریت می کنید یا در سطح پروژه بین المللی فعالیت می کنید، سیستم مدیریت پروژه آدریان امکانات نرم افزاری مناسبی برای کنترل بهتر در اختیار شما قرار می دهد. ابزارهای مدیریتی پروژه آدریان به شما کمک می کند بر روی بخش های کار کاملا مسلط باشید و در کوتاهترین زمان تمام اطلاعاتی که نیاز دارید با یک اشاره در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
سامانه نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging

سامانه نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging

 نمودارگیری از گل حفاری عبارت است از: آنالیزهای پیوستۀ همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده های سازندهای حفاری شده ، نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی است که نهایتاً اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری را به ارمغان دارد .
صفحه ۱ از ۲ ۲